PRYMAT

Wózki paletowe z wag± Economy

• Wózki paletowe z wag± stosowane do ważenia i transportu materiałów w pojemnikach lub na paletach

• Linia ECONOMY to najtańszy wariant solidnie wykonanych i niezawodnych wózków z wag±

• Dostępne w wersjach bez legalizacji oraz z legalizacj±

• Od 10 lat produkowane w Polsce, z wykorzystaniem wysokiej jako¶ci ustrojów pomiarowych niemieckiej firmy KP-Z Waagen

• Gwarancja pełnej dostępno¶ci czę¶ci zamiennych!

Tabela parametrów wózków z wag± ECONOMY

Długo¶ć
wideł
No¶no¶ć
wagi
Działka
odczytowa
Legalizacja  
1150mm 2200kg 1000g Nie Zobacz »
2200kg, z drukark± 1000g Nie Zobacz »
800mm 2200kg 1000g Nie Zobacz »
1800mm 2200kg 1000g Nie Zobacz »
1150mm 2000kg 1000g Tak Zobacz »

Wymiary wózka paletoweg z wag± ECONOMY

Wymiary wózka paletowego z wag± ECONOMY
 

• Wózek jest przystosowany do pracy na zewn±trz, bez narażenia korpusu na bezpo¶redni kontakt z wod± (nie jest hermetyczny)

• Korpus malowany proszkowo w kolorze niebieskim

• Wózek wyposażony jest w cztery czujniki (tensometry) o stopniu ochrony IP67
· większa dokładno¶ć ważenia (prawie cztery razy wyższa) niż przy systemie jednoczujnikowym
· przy wielkrotnym ważeniu błędy nie s± sumowane - dokładniejsze wskazania wagi ł±cznej
· większa dokładno¶ć ważenia przy nierównomiernym rozłożeniu ciężaru
· brak zmiany wskazania pomiaru w czasie przemieszczania wózka
· brak konieczno¶ci podniesienia ładunku na pełn± wysoko¶ć celu dokonania pomiaru

• Zakres temperatury pracy wagi od -10°C do +40°C

Zasilanie z akumulatora o napięciu 6V
· czas eksploatacji ok. 36 godzin
· czas ładowania maksymalnie do 10 godzin
· ładowarka jest dostarczana wraz wózkiem

Konstrukcja wózka z wag±

• Koła wózka

· duże koła steruj±ce gumowe O200mm
· rolki poliuretanowe

• Rolki w widłach

· podwójne

• Uchwyt wózka

· pokryty tworzywem antypo¶lizgowym

 

Po¶wiadczenia wózka

• Produkt
europejski

Wyprodukowane w Europie

• Deklaracja zgodno¶ci

• Gwarancja
12 miesięcy

 

Wła¶ciwo¶ci metrologiczne wagi

• Klasa dokładno¶ci

Klasa dokładno¶ci

Znak legalizacji wagi

Znaczek legalizacji

· dotyczy tylko wag legalizowanych

 

• Wagi legalizowane mog± być wykorzystywane do rozliczeń handlowych

Dokładno¶ć pomiaru wag
· wagi legalizowane bł±d pomiaru ≤ od warto¶ci działki odczytowej w całym zakresie pomiarowym
· wagi nielegalizowane bł±d pomiaru ≤ od 0,22% ważonego ciężaru

Dokumenty legalizacyjne wagi (dotyczy tylko wagi z legalizacj±)
· podmioty zajmuj±ce się legalizacj± wag nie dostarczaj± "papierowych" dokumentów legalizacyjnych - po¶wiadczenia o zgodno¶ci urz±dzenia z aktualnymi wymogami znajduj± się na tabliczce znamionowej w postaci symboli i hologramów
Oznaczenia wagi legalizowanej

Panel steruj±cy z wy¶wietlaczem

Panel steruj±cy wózka z wag± Economy
 

· panel z wy¶wietlaczem wbudowany w solidn± obudowę stalow±
· pod¶wietlany wy¶wietlacz LCD 6-pozycyjny
· wysoko¶ć cyfr/znaków 26mm
· klawiatura pyło- i wodoszczelna

Funkcje wagi (panelu steruj±cego)

· automatyczna korekta zera
· kontrola stabilno¶ci ładunku (pomiar jest realizowany po ustabilizowaniu ładunku)
· tarowanie w pełnym zakresie pomiarowym
· ważenie brutto/netto
· wskazania minusowe
· kontrola czy ciężar mie¶ci się w zadanych granicach (kontrola warto¶ci zadanych HIGH – OK – LOW) z sygnalizacj± dĽwiękow±
· sygnalizacja błędów na panelu steruj±cym
· wskazanie napięcia akumulatora
· funkcja samoczynnego testu diagnostycznego

Akcesoria do wózka paletowego z wag± Economy

• Drukarka

Drukarka na papier w rolce

· drukarka na papier w rolce
· wbudowana w korpus wózka

• Wymienny akumulator

Zasilanie akumulatorowe

· z obudow± do szybkiej wymiany

• Szybkie podnoszenie wideł

Szybkie podnoszenie wideł wózka

· podwójny skok siłownika dla obci±żenia do 300kg

 

• Hamulec nożny

Hamulec nożny wózka
 

Galeria zdjęć wózków paletowych z wag±

Pod¶wietlony panel steruj±cy wózka z wag± Rolki najazdowe wózka paletowego z wag± Wózek paletowy z wag± przygotowany do transportu


 

06-561

Wózek paletowy z wag± Economy 2500kg, BEZ legalizacji

• Waga bez możliwo¶ci legalizacji

• Po¶wiadczenia i normy
   

• Gwarancja 1 rok

Wózek paletowy z wag± Economy 2500kg, BEZ legalizacji

UdĽwig wózka 2200 kg


Długo¶ć wideł 1150mm


Zakres ważenia od 0 kg do 2200 kg


Działka odczytowa 1 kg


Ciężar 100 kg

Kod produktu 06-561 Wózek paletowy z wag± Economy 2500kg, BEZ legalizacji
Cena netto: 4550.00 PLN

Cena nie obejmuje kosztów dostawy

• Korpus wózka

Niebieski
RAL5002
Niebieski

06-562

Wózek paletowy z wag± Economy 2500kg, z Drukark±, BEZ legalizacji

• Waga bez możliwo¶ci legalizacji

• Po¶wiadczenia i normy
   

• Gwarancja 1 rok

Wózek paletowy z wag± Economy 2500kg, z Drukark±, BEZ legalizacji

UdĽwig wózka 2200 kg


Długo¶ć wideł 1150mm


Zakres ważenia od 0 kg do 2200 kg


Działka odczytowa 1 kg


Ciężar  105 kg


Przykładowe wydruki

Kod produktu 06-562 Wózek paletowy z wag± Economy 2500kg, z Drukark±, BEZ legalizacji
Cena netto: 5600.00 PLN

Cena nie obejmuje kosztów dostawy

• Korpus wózka

Niebieski
RAL5002
Niebieski

06-564

Wózek paletowy z wag± Economy 2200kg, Widły 800mm, BEZ legalizacji

• Waga bez możliwo¶ci legalizacji

• Po¶wiadczenia i normy
   

• Gwarancja 1 rok

Wózek paletowy z wag± Economy 2200kg,  Widły 800mm, BEZ legalizacji

UdĽwig wózka 2200 kg


Długo¶ć wideł 800mm


Zakres ważenia od 0 kg do 2200 kg


Działka odczytowa 1 kg


Ciężar 80 kg

Kod produktu 06-564 Wózek paletowy z wag± Economy 2200kg, Widły 800mm, BEZ legalizacji
Cena netto: 5430.00 PLN

Cena nie obejmuje kosztów dostawy

• Korpus wózka

Niebieski
RAL5002
Niebieski

06-566

Wózek paletowy z wag± Economy 2200kg, Widły 1800mm, BEZ legalizacji

• Waga bez możliwo¶ci legalizacji

• Po¶wiadczenia i normy
   

• Gwarancja 1 rok

Wózek paletowy z wag± Economy 2200kg,  Widły 1800mm, BEZ legalizacji

UdĽwig wózka 2200 kg


Długo¶ć wideł 1800mm


Zakres ważenia od 0 kg do 2200 kg


Działka odczytowa 1 kg


Ciężar 120 kg

Kod produktu 06-566 Wózek paletowy z wag± Economy 2200kg, Widły 1800mm, BEZ legalizacji
Cena netto: 9100.00 PLN

Cena nie obejmuje kosztów dostawy

• Korpus wózka

Niebieski
RAL5002
Niebieski

06-568

Wózek paletowy z wag± Economy 2000kg, Do legalizacji

• Waga dopuszczona do legalizacji

• Po¶wiadczenia i normy

• Gwarancja 1 rok

Wózek paletowy z wag± Economy 2000kg, Do legalizacji

UdĽwig wózka 2000 kg


Długo¶ć wideł 1150mm


Zakres ważenia legalizowanego od 20kg do 2000kg


Działka odczytowa 1 kg


Ciężar 100 kg

Kod produktu 06-568 Wózek paletowy z wag± Economy 2000kg, Do legalizacji
Cena netto: 5600.00 PLN

Legalizacja: 400 PLN

Cena nie obejmuje kosztów dostawy

• Korpus wózka

Niebieski
RAL5002
Niebieski

 

Nowo¶ci